Oost-Souburg – Philadelphia zorginstelling

Locatie: Oost-Souburg

Beschrijving

Aan de rand van Oost-Souburg, gelegen tussen de kern en de rijksweg A58, bevindt zich een agrarisch bestemd perceel. Het perceel was in het verleden de beoogde vestigingslocatie voor een brede school, maar nu die ontwikkeling op deze locatie niet doorgaat, ligt een andere bestemming voor deze gronden in de rede. Een doelmatig agrarisch gebruik ligt immers niet in de lijn der verwachtingen.

Als Bouwbedrijf Rijk zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van dit unieke project waarop een woon-zorgcomplex gerealiseerd wordt voor mensen (senioren) met een verstandelijke beperking. De ontwikkeling bestaat uit de bouw van drie gebouwen, waarvan één groot hoofdgebouw en twee kleinere bijgebouwen. Het hoofdgebouw wordt aan de oostzijde van het plangebied parallel aan de geluidswal geplaatst. Het westelijk deel van het hoofdgebouw buigt af richting Driewege en Kromwegesingel. De monumentale boerderijwoning wordt ingericht voor dagbesteding van de bewoners. Aan de westkant wordt een aanbouw geplaatst richting het zuiden. Hierdoor ontstaat een besloten binnenterrein, dat semi-openbaar toegankelijk wordt. Ten slotte wordt aan de oostkant van het toegangspad een gebouw gerealiseerd met bergruimte en een fietsenstalling.

Related Projects