Goes – Verzetsheldenbuurt 112 woningen

Locatie: Goes

Beschrijving

De Verzetsheldenbuurt in Goes-Oost krijgt een totaal ander stratenpatroon. De lange, rechte straten maken plaats voor een gevarieerd stratenpatroon met verschillende hofjes en veel groen. De verouderde wijk met 138 woningen is toe aan een nieuwe jasje.

De gemeente en de corporatie hebben nu overeenstemming bereikt over de nieuwe stedenbouwkundige opzet van het gebied. Waar de vier straten nu allemaal nog haaks liggen op de ‘s-Heer Elsdorpweg en de Kamperfoeliestraat ontstaat straks meer afwisseling. Een deel van de huizenblokken ligt straks meer parallel aan de twee genoemde straten.

Per saldo zullen er iets minder woningen voor terugkomen, de 138 woningen gaan plaatst maken voor 112 nieuwbouw woningen maar deze worden gecompenseerde met 20 andere woningen welke in deze wijk gaan worden gerealiseerd.

De vernieuwing van de Verzetsheldenbuurt wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste woningen worden in het tweede kwartaal van 2020 gesloopt. De nieuwe huizen die vervolgens worden gebouwd, kunnen dan eventueel als nieuwe woning dienen voor mensen die in de latere fasen hun bestaande woning moeten verlaten. Het is de bedoeling dat het project in 2025 of 2026 kan worden afgerond.

Als bouwbedrijf probeer je dit natuurlijk zo goed mogelijk in het vat te gieten zodat deze gefaseerde vernieuwing zo gestroomlijnd mogelijk kan (gaan) verlopen en de nieuwe bewoners zo veel mogelijk kan ontzorgen.

Related Projects