RWS wonen – Oosterscheldestraat 68-74

Locatie: Wemeldinge

Door inzet van energetische maatregelen en het optimaliseren van het bestaande woning bestand heeft de opdrachtgever bewust gekozen voor een kwaliteitsimpuls ten aanzien van de gevelkozijnen. Deze kozijnen waren voorzien van enkelglas en ongeïsoleerde betimmeringen. Door het toepassen van dubbelglas met ventilatieroosters en het opwaarderen van de isolatie achter de betimmering, zijn de bewoners gegarandeerd van een goede isolatieschil en onze opdrachtgever van een kwaliteitsinjectie in haar woning bestand.

Related Projects
rws-wonen-wemeldingevan-der-valk-paukensweg